เทคนิคการพายเรือคายัคที่ถูกต้อง

seakayakermagazine

เรือคายัคมีต้นกำเนิดมาจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเล ลักษณะของ เรือคายัคดั้งเดิมจะมีรูปร่างเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม โดยเรือคายัคนั้นคล้ายกับเรือแคนู จนทำให้หลายคนเรียกผิดเรียกถูกกันไป แต่จริงๆ แล้วเรือทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกัน แคนู เป็นพาหนะทางน้ำที่ทำมาจากท่อนซุง ด้านบนของตัวเรือแคนูจะเปิดโล่งและกว้างสามารถบรรทุกได้เป็นจำนวนมาก ใบพายจะมีใบด้านเดียวซึ่งขั้นตอนของการลงมือนั้นจะประกอบด้วยท่าพาย 5 ท่า ดังต่อไปนี้

1.การพายเรือไปข้างหน้าเริ่มจากการจับพายให้ส่วนนูน ของด้ามพายให้อยู่ด้านขวามือและหันออกนอกตัวเรา เมื่อใบพายขวาจุ่มน้ำ ให้ใช้แขนซ้ายผลักออกไปตรงๆ ในขณะเดียวกันก็ทำการบิดเอวไปตามทิศทางของพายแล้วสลับจังหวะต่อไปเรื่อยๆ เรือคายัคก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

2.การพายถอยหลังนั้นจะต้องคอยระวังหลังโดยการชำเลืองผ่านหัวไหล่มองไป ข้างหลังว่ามีอะไรกีดขวางอยู่หรือไม่

3. การพายเลี้ยวซ้ายในกรณีที่ต้องการจะเลี้ยวซ้าย ให้มือซ้ายอยู่ระดับแก้ม พายขวาจุ่มน้ำแล้วผลักแขนซ้ายไปข้างหน้า โดยทำอย่างต่อเนื่อง เท่านี้ก็จะเลี้ยวซ้ายตามต้องการได้

4. การพายเลี้ยวขวาลักษณะการพายคล้ายกับการพายเลี้ยวซ้าย แต่เปลี่ยนเป็นมือขวาอยู่ในระดับแก้ม พายซ้ายจุ่มน้ำ แล้วผลักแขนขวาไปข้างหน้า เมื่อทำอย่างต่อเนื่องเรือก็จะเลี้ยวขวาตามต้องการ

5. การเบรกในกรณีที่พายเรือคายัคอยู่ ให้จุ่มพายด้านใดด้านหนึ่งลงน้ำ พร้อมกับผลักพายไปข้างหน้าเล็กน้อย สลับซ้ายขวาอย่างต่อเนื่อง เรือคายัคก็จะชะลอความเร็วลง

ดังนั้นการพายเรือคายัคที่ถูกต้องจะใช้ในส่วนของ ลำตัว เอว และการยืดแขนเป็นหลักโดยที่การเคลื่อนไหวของลำตัว เอวจะต้องสัมพันธ์กัน การวาดพายจะต้องยืดแขนให้ตึงและบิดเอวด้วยทุกครั้งการพายเรือคายัคนั้นไม่ยาก ถ้ามีการฝึกฝนทักษะอยู่บ่อยๆและเมื่อสามารถทำได้อย่างถูกต้องแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนำเทคนิคต่างๆ มาดัดแปลงและผสมเป็นท่าอื่นๆ ได้ด้วย

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off

ธุรกิจเรือคายัคที่มีแนวโน้มเติบโตรวดเร็ว


การท่องเที่ยวในปัจจุบันประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้ประกอบเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งพบว่าเรือคายัค ทำรายได้เข้าประเทศเดือนละไม่ต่ำกว่า 17 ล้านบาท เพราะผู้ประกอบการนำเที่ยวทางทะเลส่วนใหญ่อยากเห็นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ยั่งยืน จึงเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการเน้นจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมารองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ดึงนักวิชาการมาศึกษาและวางแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อที่จะช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้อยู่ได้นานที่สุด และจะเน้นศึกษาในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วคือ แคนูและคายัคพบว่าปัจจุบันนี้กิจกรรมดังกล่าวค่อนข้างที่จะเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดหากปล่อยให้มีการเติบโตโดยไม่มีการควบคุมทั้งในเรื่องของการทำตลาด และจำนวนนักท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมาจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมหลังจากนั้นก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอีก

ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ เพราะหากไม่มีมาตรฐานเข้ามาควบคุมปัญหาอื่นๆก็ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำตลาดการตัดราคากัน ดังนั้นพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่การใช้ทรัพยากร เพราะการเข้าไปประกอบการธุรกิจนำเที่ยวนั้นจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น ขยะ น้ำเสีย

สำหรับการท่องเที่ยวด้วยเรือคายัคนั้นผู้ท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมอยู่กับความงามของแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เพลิดเพลินกับหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสท่ามกลางฝูงปลาสวยงามนานาชนิด และได้ชื่นชมกับะรรมชาติรอบๆตัว ทั้งนี้จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย อีกทั้งทำให้สนุกกับการท่องเที่ยว โดยสิ่งเหล่านี้นี้เองที่สามารถช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในรูปแบบเหล่านี้ได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการเรือคายัคที่ให้บริการในบริเวณแหล่งธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการนั้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมรามีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและยังจะมีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off

เรือคายัคทางเลือกใหม่ของนักพายเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เรือคายัคยุคใหม่นั้นมีการออกแบบและวัสดุที่หลายหลายมาก คายัคนั้นสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ หนึ่ง สอง หรือ สาม ซึ่งมีความแตกต่างจากเรือแคนูอย่างสิ้นเชิงทั้งการออกแบบและประวัติความเป็นมาของเรือ เรือแคนู เป็นเรือที่แทบจะเป็นเรือแบบท้องแบน ใช้ใบพายเดี่ยว
ประเภทของเรือคายัคแบ่งได้เป็น 2 ชนิด
1.เรือคายัคแบบ Sit-inside เป็นคายัครูปแบบดั้งเดิมที่ผู้พายจะต้องสอดตัวเข้าไปในเรือ โดยมีผ้าคลุมปิดเพื่อป้องกันน้ำเข้าเรือ จะมีทั้งแบบเรือที่ใช้ท่องเที่ยวระยะไกล เรือแบบล่อง แก่ง ให้เลือกตามความต้องการในการใช้งาน
2.เรือคายัคแบบ Sit-on-top เป็นคายัครูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาให้พายได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
สำหรับการใช้งานในการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้หรือไกลและทำความรู้จักกับเรือคายัคใช้ได้ทั้งแบบ Sit-inside และ Sit-on-top หากใช้ในการล่องแก่งมักใช้เรือที่มีที่นั่งเดี่ยวที่มีความคล่องตัวสูง โดยเฉพาะแบบ Sit-inside ที่มีน้ำหนักเบาและหากเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ ส่วนใหญ่นิยมใช้เรือแบบ Sit-on-topสำหรับการพายเรือ ประเภทนี้ผู้เล่นจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการพายเรือมาเป็นอย่างดี เพราะสามารถเกิดอันตรายได้ทุกเวลา

ในการพายเรือคายัคหรือทำกิจกรรมทางน้ำใดๆ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกด้วยการสวมใส่ชูชีพทุกครั้งและจะต้องเตรียมพร้อมและฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นอย่างดี ก็จะสนุกกับคายัคได้ ดังนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพายเรือคายัคนั้นประกอบด้วย
1.พาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ใบพาย และด้ามพายมีทั้งแบบไม้ อะลูมิเนียม และพลาสติกซึ่งใบพายของเรือคายัคทั้งสองด้านจะทำมุม 70-90 องศาต่อกัน
2.เสื้อชูชีพ เพื่อช่วยให้ลอยตัวได้ในกรณีตกน้ำ จะต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ใส่สบายมีขนาดพอเหมาะกับตัว ด้านการแต่งกายเนื่องจากการพายเรือคายัคเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ท้าทายลมและแดดตลอดเวลา จึง ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสม โดยจะต้องเลือกแบบระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว แขนยาว โดยเฉพาะเท้า จะต้องสวมรองเท้าที่ทำมาจากนีโอพลีน เพราะจะช่วยให้เท้าอุ่นขณะอยู่ในน้ำ และป้องกันอันตรายจากหินบาดได้ด้วยและควรจะมีที่เก็บอุปกรณ์ เช่น กระเป๋าหรือถุงที่สามารถกันน้ำได้ ใช้ใส่สัมภาระและอุปกรณ์ ต่างๆที่ติดตัวไปด้วย

ดังนั้นหากต้องการที่จะท่องเรือไปตามธรรมชาติเรือคายัคนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่จะต้องศึกษาวิธีการใช้งานและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็จะทำให้การเดินทางสนุกยิ่งขึ้น

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off

การพายเรือคายัคเพื่อการพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ในวันหยุดท่องเที่ยวสบายๆ


อีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาทำกันเมื่อมาที่จังหวัดกระบี่ นั่นก็คือ การพายเรือคายัค ที่ที่เราจะแนะนำนั้น เป็นที่ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเลยทีเดียว นับได้ว่าเป็นการผจญภัยแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณเห็นกระบี่ในมุมมองที่ต่างออก ไป ถ้าหากพร้อมที่จะไปออกกำลังให้เพลิดเพลินและสนุกไปกับเราแล้ว ไปกันที่อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่กันเลย ถึงอ่าวท่าเลน ซึ่งอ่าวนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำหรับการพายคายัคที่ดีที่สุดในโลกแห่ง หนึ่งเลยทีเดียว เพราะธรรมชาติและก็ความสวยงาม ที่มีทั้งภูเขาหินปูน ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น ลิงแสม ปลา ปู ค้างคาว ที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้อ่าวท่าเลนเป็นสถานที่พายเรือคายัคที่สวยงาม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพายคายัคเพื่อการพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ในวันหยุดท่องเที่ยวสบายๆ

เมื่อเราไปถึงบริเวณอ่าวท่าเลนกันแล้ว เราก็จะได้เห็นเรือคายัคไฟเบอร์สีสวยสดใส จอดวางเรียงรายอยู่บริเวณริมน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรือคายัคเหล่านี้มีไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ สนนราคาค่าบริการของการออกพายเรือคายัคในแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเลือกพายกันแบบครึ่งวันหรือเต็มวัน เพราะค่าบริการนั้นจะเริ่มกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละบริษัทนำเที่ยว ว่าจะมีบริการเสริมอะไรเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองกันในแต่ละครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะรวมบริการรถรับส่งถึงที่พักเอาไว้ด้วย ซึ่งสะดวกมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ขับรถส่วนตัวมา

และเมื่อเราพร้อมจะออกแรงกันแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการจับไม้พายและการพายคายัคกันซะก่อน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวทุกคนควรจะทำก่อนจะออกพื้นที่ จริง และเราควรจะทำความคุ้นเคยกับไม้พายโดยการทดลองพายในอากาศให้คล่องเสียก่อน ด้วย เพราะระยะทางที่เราจะพายในอ่าวท่าเลนกันนั้นมีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรในรอบใหญ่ และกว่า 4 กิโลเมตรในรอบเล็ก ซึ่งเป็นระยะทางไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นการวอร์มร่างกายให้พร้อมจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่เราควรจะต้องทำก่อนออกไปเจอของจริง เมื่อคนพร้อม อุปกรณ์พร้อมเราก็ลงเรือคายัค

สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัคชมความงดงามของธรรมชาติกลางลำน้ำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ให้คุณได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว ชมความอุดมสมบรูณ์ของป่าโกงกางที่ยังหลงเหลือมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off

“การพายคายัค” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมกัน

“การพายคายัค” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณเห็นพังงาในมุมมองที่ ต่างออกไป และถ้าหากคุณพร้อมที่จะไปชมพังงาพร้อมกับออกกำลังแขนแถมเพลิดเพลินและสนุก

เส้นทางนี่ถือได้ว่าเป็นเส้นทางของสายน้ำที่คุณจะสามารถอิ่มเอมกับการ พายคายัค ที่สนุกเต็มเปรี่ยมไปด้วยมิตรภาพร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะ ที่นี่!! มีธรรมชาติที่สวยงาม ที่นี่!! มีทั้งภูเขาหินปูน ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น นก ปลา ปู ค้างคาว ที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เราคิดว่านี่คือสวรรค์ของการพายคายัค และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพายคายัคเพื่อการพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ในวันหยุดท่องเที่ยวสบายๆและเมื่อเราพร้อมจะออกแรงกันแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการจับไม้พายและการพายคายัคกันซะก่อน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวทุกคนควรจะทำก่อนจะออกพื้นที่ จริงแล้วเราควรจะทำความคุ้นเคยกับไม้พายโดยการทดลองพายในอากาศให้คล่องเสีย ก่อนด้วย ถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายให้พร้อมจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่าง หนึ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนออกไปเจอของจริง เมื่อคนพร้อม อุปกรณ์พร้อม เราก็ลงเรือคายัคจับไม้พายให้มั่นแล้วลงมือพายกันได้เลยค่ะ

รูปแบบการใช้งานเรือคายัคในปัจจุบัน

1. สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้-ไกล (Touring) เหมาะสำหรับใครที่อยากลองเล่นและทำความรู้จักกับเรือคายัค ใช้ได้ทั้งแบบ Sit-inside และ Sit-on-top ซึ่งการควบคุมเรือและวิธีการพายทำได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พายควรมีการฝึกวิธีการพายเรือคายัคขั้นพื้นฐานมาก่อน

2. ประเภทการล่องแก่ง มักใช้เรือที่มีที่นั่งเดี่ยวที่มีความคล่องตัวสูง โดยเฉพาะแบบ Sit-inside ที่มีน้ำหนักเบา ด้านบนของตัวเรือมีฝาปิด (Skirt) เพื่อกันน้ำเข้าเรือ หรือหากเป็นแก่งที่ไม่ยากมากก็อาจใช้เรือแบบ Sit-on-top ที่พายได้สะดวกสบายกว่า สำหรับการพายเรือประเภทนี้ผู้เล่นจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการพายเรือมาเป็นอย่างดี เพราะสามารถเกิดอันตรายได้ทุกเวลา

3. ประเภทเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ ส่วนใหญ่นิยมใช้เรือแบบ Sit-on-top ซึ่งสะดวกสบายเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นพายเรือคายัค การใช้งานในประเภทนี้จะใช้เพื่อการพักผ่อน เช่น พายเรือริมหาดตามชายฝั่ง ในแม่น้ำ คลอง บึงหลังบ้าน ทั้งแบบคนเดียว เป็นคู่ หรือแบบครอบครัว

Posted in แวดวงธุรกิจ | Tagged | Comments Off