บริการธุรกิจเรือคายัคให้กับนักท่องท่องเที่ยวที่สนใจการพายเรือ

1

เรือคายัดนั้นถูกคิดค้น และใช้งาน โดยเริ่มต้นมาจากชาวพื้นเมือง อินู และชาวเอสกิโม เพื่อใข้ในการจับปลา หาอาหาร ซึ่งในตอนเริ่มแรกที่มีการใช้งานนั้นเรือคายัคนั้น ตัวเรือมีลักษณะเป็นเรือที่ทำมาจากไม้ขุด ผู้ใช้ต้องสอดขาเข้าไปนั่งในเรือ และจะมีแ่ผ่นหนังสำหรับปิดกั้นในส่วนที่นั่งของผู้พายเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็น เข้าไปภายใน ซึ่งอาจจะทำให้เรือจมได้ คายัคกับแคนูนั้นมักมีการเรียกขานกันที่ค่อนข้างสับสน แต่ในเบื้องต้นนั้นการที่จะเรียกว่าเป็นคายัคหรือแคนูนั้น ให้สังเกตุกันที่การใช้พาย โดยคายัคนั้นจะใช้พายที่มีลักษณะเป็นพัดที่มี 2 ด้าน เพื่อพายสลับกัน ซ้าย-ขวา ส่วนในแคนูนั้นเป็นลักษณะของใบพายที่มีใบพัดเพียงด้านเดียว

แต่ก็ยังมีการเรียกที่ซ้ำซ้อนกันในหลายๆประเทศ ที่แบ่งประเภทกันไปตามลักษณะการนั่งพายบ้าง ว่าถ้าผู้พายนั่งภายใน ให้เรียกว่าคายัค ส่วนที่ผู้พายนั่งด้านบนเรือนั้นให้เรียกแคนู หรือบางประเทศก็เรียกรวมกันไปว่าแคนูบ้าง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการง่าย และสะดวกในการเรียก(สำหรับผมนะ) เป็นอันว่าคงเรียกรวมๆกันไปว่า คายัค ก็แล้วกัน ณ ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้าขึ้น รูปแบบของเรือที่เป็นไม้ขุดจึงไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นกันเท่าไร แต่มักจะผลิตออกมาในรูปแบบของเรือพลาสติกแทน ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดี และมีทั้ง2 แบบคือ แบบที่ผู้พายต้องสอดตัวเข้าไปนั่งด้านในเรือ ซึ่งกรณีนี้ต้องมีแผ่นปิดกันน้ำเข้า และกันเรือจม แบบที่มีการใช้อากาศบรรจุภายในทำให้เรือลอย ซึ่งผู้พายสามารถนั่งบนเรือได้เลยและก็เรียกขานกันไปตามแต่ละท่าน แต่ละประเทศจะถนัด แต่โดยส่วนตัวผมแล้ว ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม การพายเรือชนิดนี้ก็สามารถให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีจริงๆ คายักนั้นมีความแตกต่างจากเรือแคนูอย่างสิ้นเชิงทั้งการออกแบและประวัติความเป็นมา เรือแคนู เป็นเรือเป็นเรือที่แทบจะเป็นเรือท้องแบน ใช้ใบพายเดี่ยว ถึงแม้ว่าเรือแคนูรุ่นใหม่ๆ จะมีความยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องในการแยกแยะประเภทออกจาก คายักแต่สำหรับในอังกฤษและไอร์แลนด์ก็มีการเรียก คายักว่าเป็นเรือแคนูแทน

ธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยวแนวผจญภัยทางเรือคายัค

ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งในประเทศไทยได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งวิธีการจัดการการท่องเที่ยวให้ขยายตัวมากขึ้น โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีผลกระทบในทางลบน้อยที่สุด รวมทั้งจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพที่ดีต่อไปนานๆ ใน รวมทั้งให้ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานทั้งของรัฐและของเอกชน เพื่อจะได้ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วย

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบปกติ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและเน้นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจำกัดที่ขนาดของการท่องเที่ยว แต่จำกัดที่รูปแบบกิจกรรมและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยากลำบากมีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อยเพียงแต่มีการจัดการที่ดี มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและให้ประโยชน์ที่เหมาะสม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็อาจตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทะเล น้ำตก ลองแก่ง การปีนเขา เที่ยวป่า เที่ยวฟาร์ม และอื่นๆที่มีให้พักผ่อนหย่อนใจกัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างการท่องเที่ยวแนวผจญภัยด้วยเรือคายัค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุดแล้วยังทำให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ความสามารถในการบังคับเรือด้วยตนเอง หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวบังคับไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีไว้บริการซึ่งจะคิดค่าบริการเป็นครั้งๆไป ทำให้สะดวกแล้วยังได้ชมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่อีกด้วย สำหรับกิจกรรมการล่องเรือคายัคปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นพาหะในการนำนักท่องเที่ยวเพื่อพาไปชมสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามเกาะ ซึ่งอาจจะต้องเข้าไปชมความงามภายในถ่ำก็สามารถเข้าไปชมได้ นอกจากนี้ยังมีการนำเรือคายัคมาใช้ในกิจกรรมล่องแก่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในตอนนี้

กระบี่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเราที่จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกกันเลยที่เดียว “เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก” เป็นคำขวัญประจำจังหวัดกระบี่ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนอกจากผู้คนในจังหวัดจะมีนิสัยน่ารักอย่างเช่นคำขวัญแล้ว อาหารของที่นี้ก็ยังจัดได้ว่ามีอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายหลากหลายอย่างอีกด้วย โดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักอีกหนึ่งอย่างในเมืองกระบี่ รองๆมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวทีเดียวเชียว

อาหารทะเลที่กระบี่จะมีความสด สะอาดและที่ขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ หากมาแล้วไม่ได้รับประทานเจ้าสิ่งนี้ก็จะถือได้ว่ายังมาไม่ถึงกระบี่จริงๆ อาหารที่ว่าก็คือ “หอยชักตีน” ซึ่งหากใครได้ลองรับประทานหอยชักตีนกับน้ำจิ้มรสเด็ดๆแล้วละก็ ก็คงต้องยอมรับในความนุ่มหนึบ เคี้ยวมันสะใจอย่างแน่นอน

กลับมาว่ากันถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำเป็นหลัก เนื่องจากกระบี่มีเกาะที่สวยงามจำนวนมากที่ยังคงสภาพของธรรมชาติที่สมบรูณ์ไว้นั้นเองจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลก เช่น เกาะไก่หรือเกาะด้ามหอกด้ามขวานในกลุ่มเกาะหน้าอ่าวนางนั้น จัดได้ว่ามีความอัศจรรย์ในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติไว้หลายอย่าง ทั้งเป็นจุดกำเนิดของทะเลแหวกอันขึ้นชื่อจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ Unseen ที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งทางทางใต้ของเกาะด้ามหอกด้ามขวานนี้ยังมีประติมากรรมของธรรมชาติหินผาที่หน้าทึ่งอยู่ด้วย นั้นก็คือหินผาที่เป็นในลักษณะเหมือนหัวไก่และคอไก่ตั้งตระหง่านอยู่ และหากมองในมุมมองที่เหมาะสม โดยมีเกาะด้ามหอกด้ามขวานเป็นตัวไก่นอนหมอบอยู่เหนือผืนน้ำนั้นเอง ซึ่งจึงการมาเป็นชื่อเรียกติดปากของนักท่องเที่ยวเพราะจดจำได้ง่ายกว่า

การท่องเที่ยวที่เด่นๆอีกอย่างของจังหวัดกระบี่

ก็คือการพายเรือคายัค ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในจังหวัดกระบี่มาเนิ่นนาน ด้วยเพราะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่จัดได้ว่าเบียดเบียนธรรมชาติน้อยมาก แต่สามารถได้รับการซึมซับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งการผจญภัยทางเรือคายัคที่กระบี่นั้น มีเป้าหมายเพื่อรับชมธรรมชาติสองข้างทางหรือระหว่างเกาะต่างๆที่อยู่ติดๆกันไปเรื่อยๆนั้นเองที่เป็นเสน่ห์ของการผจญภัยด้วยเรือคายัค

กระบี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วก็คงไม่จบกันง่ายๆ แต่ผมเชื่อว่าแค่เมืองไทยเราเองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยระดับโลกมากมายให้เที่ยวไม่หมดไม่สิ้นกันเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติก็ลองมาเที่ยวกระบี่กันดูครับ รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ธุรกิจด้านการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวแนวผจญภัยพายเรือคายัค

09da64a3d46f87cccd5aeee5ecba40c1ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียว แต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหาร แต่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถกระทำได้หลายรูปแบบในพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศต่าง ๆ กัน เช่นกลุ่มระบบนิเวศป่าเขาจะเน้นกิจกรรมที่อาศัยทรัพยากรนันทนาการประเภท ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ น้ำตกต่าง ๆ สภาพภูมิทัศน์ของลักษณะสัณฐานที่ดิน  และสัณฐานทางธรณีที่เป็นลักษณะเด่นแปลกตา หรือลักษณะเด่นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่เป็นหลักสำคัญ ส่วนกลุ่มระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝั่งมักจะได้รับความสนใจในด้านทรัพยากรทางทะเล  ที่ยังคงสภาพธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม เช่น ปะการัง ปลาสวยงาม ชายหาดที่สวยงาม ส่วนสภาพป่าเขาหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ จะได้รับความสนใจเป็นอันดับรองลงมา ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะเน้นไปในส่วนที่เป็นชายฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมมาก คือ การดูนกต่าง ๆ โดยเฉพาะ นกต่างถิ่นที่หาดูได้ยาก ในที่นี้จะยกตัวอย่างการผจญภัยพายเรือคายัคกันค่ะ แต่ต้องมารู้จักเรือคายัคกันก่อนว่าเป็นอย่างไรค่ะ

เรือคายัดนั้นถูกคิดค้น และใช้งาน โดยเริ่มต้นมาจากชาวพื้นเมือง อินู และชาวเอสกิโม เพื่อใข้ในการจับปลา หาอาหาร ซึ่งในตอนเริ่มแรกที่มีการใช้งานนั้นเรือคายัคนั้น ตัวเรือมีลักษณะเป็นเรือที่ทำมาจากไม้ขุด ผู้ใช้ต้องสอดขาเข้าไปนั่งในเรือ และจะมีแผ่นหนังสำหรับปิดกั้นในส่วนที่นั่งของผู้พายเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็น เข้าไปภายใน ซึ่งอาจจะทำให้เรือจมได้

คายัคกับแคนูนั้นมักมีการเรียกขานกันที่ค่อนข้างสับสน แต่ในเบื้องต้นนั้นการที่จะเรียกว่าเป็นคายัคหรือแคนูนั้นให้สังเกตุกันที่การใช้พาย โดยคายัคนั้นจะใช้พายที่มีลักษณะเป็นพัดที่มี 2 ด้าน เพื่อพายสลับกัน ซ้าย-ขวา ส่วนในแคนูนั้นเป็นลักษณะของใบพายที่มีใบพัดเพียงด้านเดียว แต่ก็ยังมีการเรียกที่ซ้ำซ้อนกันในหลายๆประเทศ ที่แบ่งประเภทกันไปตามลักษณะการนั่งพายบ้าง ว่าถ้าผู้พายนั่งภายใน ให้เรียกว่าคายัค ส่วนที่ผู้พายนั่งด้านบนเรือนั้นให้เรียกแคนู หรือบางประเทศก็เรียกรวมกันไปว่าแคนูบ้าง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการง่าย และสะดวกในการเรียกเป็นอันว่าคงเรียกรวมๆกันไปว่า คายัค ก็แล้วกัน

พายเรือคายัคเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ ทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ความสามารถในการบังคับเรือและได้ออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ทำได้ทั้งในลำน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทะเล หรืออ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมอยู่ สิ่งที่ควรระมัดระวังจากการกระทำกิจกรรมประเภทนี้  สำหรับการเตรียมตัวไปพายเรือคายัคนั้น สิ่งสำคัญคือเรื่องทักษะในการพายเรือ จะต้องมีมากกว่าการพายเรือตามป่าโกงกาง เพราะการพายเรือคายัคจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีทักษะที่ถูกต้องจะทำให้ความเมื่อยล้ามาเยือนเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แต่พื้นฐานการพายเรือแบบล่องแก่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้อย่างสบายๆ

เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มีประสิทธิภาพที่สุด

c2

เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มีประสิทธิภาพที่สุด

เราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีความสนใจจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างแต่ก็ยังกลัวภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับ ซึ่งการทำธุรกิจนั้นมีวิธีหาเงินทุนมากมายหลายแบบให้ได้เลือกใช้กันอย่าง การกู้เงินธนาคาร หาคนมาร่วมลงทุน รวมไปถึงการลงระดมทุนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่า crowd funding ทั้งหมดนี้คือวิธีที่ผู้ประกอบการส่วนมากมักจะใช้ในการหาเงินมาลงทุนทำธุรกิจที่ตัวเองต้องการ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่ทางเลือกทั้งหมดที่มีซะทีเดียวเพราะการใช้เงินทุน หรือเงินเก็บของตัวเองก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เช่นกัน ซึ่งการใช้วิธีนี้สามารถทำให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยเงินในปริมาณไม่มาก ความเสี่ยงน้อยกว่า และยังไม่ต้องเป็นหนี้อีกด้วย

ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจมักมีความฝัน และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ใหญ่โตในอนาคตข้างหน้า เลยพยายามทุ่มเงินทุนไปในช่วงเริ่มต้น เพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทำเลทองขนาดใหญ่ อุปกรณ์ของตกแต่งออฟฟิศอย่างหรู พนักงานฝีมือดีที่มีค่าตัวสูงๆ  และยังคิดเผื่อไปถึงการขยับขยายธุรกิจเพราะหวังว่าพื้นฐานที่ดีย่อมทำให้ธุรกิจเราจะต้องเติบโตขึ้นมาได้อย่างแน่นอน แต่การที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในช่วงต้นของธุรกิจนั้นถือเป็นการแบกรับภาระหนี้สิน และรับความเสี่ยงที่สูงอย่างเลี่ยงไม่ได้เริ่มต้นจากเงินทุนให้น้อยที่สุด แต่มีประสิทธิภาพที่สุด

ในความเป็นจริงแล้วเนื่องจากปัจจัยภายนอกและภายในหลายๆ อย่าง ทำให้เราไม่ทางมั่นใจได้ 100% ว่าธุรกิจนี้ หรือธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จ หรือจะล้มเหลว แม้ว่าเราจะมั่นใจในศักยภาพขององค์กรที่เราต้องการจะก่อตั้งมากแค่ไหน เราก็ไม่สามารถกำหนดปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจของประเทศ หรือความต้องการของผู้บริโภคได้ ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินจำนวนน้อยๆ จากเงินเก็บของตัวเองนั้นก็ถือเป็นการลงทุนอีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินแต่อย่างใด

หลายคนอาจจะคิดว่าลำพังแค่เงินเก็บอาจจะทำอะไรได้ไม่มาก แต่เราก็สามารถใช้เงินเก็บเริ่มต้นธุรกิจได้จริงๆ วิธีที่จะช่วยทำให้เป็นจริงได้นั้นก็คือการเริ่มต้นจากเงินทุนให้น้อยที่สุด แต่มีประสิทธิภาพที่สุด อย่างเช่น หากเราเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างด้วยสำนักงานใหม่ และพนักงานจำนวนหนึ่งนั้นก็จะทำให้เราเสียต้นไปค่อนข้างมาก ลองเปลี่ยนมาเป็นการเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้ที่บ้านเป็นสำนักงานไปก่อน ส่วนผู้ร่วมงานนั้น อาจจะหาคนรู้จัก หรือเพื่อนที่สนใจร่วมลงทุนกับเรามาแทนสัก 1-2 คน ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆ อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อย แต่วิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเงินทุนของเราไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว และถ้าในภายหลังธุรกิจของเรานั้นมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้ แล้วค่อยขยายธุรกิจตามขึ้นมา โดยการหาสำนักงาน และจ้างพนักงานเพิ่มก็คงยังไม่สายเกินไป